บรรยากาศคณะกรรมการมาประเมินโรงเรียนในฝัน คร้้งที 2

วันที่ 21 กันยายน 2553 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนปิยะบุตร์


DSC00300_[].JPG
DSC00298_[].JPG
DSC00297_[].JPGDSC00296_[].JPG
DSC00295_[].JPG
DSC00294_[].JPG