ยินดีต้อนรับสู่ ... การเรียนการสอนยุคใหม่ (Social Learning)

http://ictclub2010.wikispaces.com

นักเรียนชุมนุม ICT CLUBict_club_logo.jpg

ยินดีต้อนรับคุณครูและนักเรียนที่สนใจการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่

(Social Learning) ซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ง่ายๆ จากเว็บไซต์นี้

กับคุณครูวรวรรณ เหรียญทอง อีเมล vorravan@gmail.com